Overlijden door ongeval

Indien u een polis overlijden door ongeval onderschrijft en u komt te sterven ten gevolge een ongeval voor uw pensioenleeftijd (65) en u had in uw groepsverzekering gekozen voor een minimum overlijdenskapitaal, dan zullen uw erfgenamen recht hebben op een bijkomend kapitaal dat gelijk is aan dit door u gekozen minimum overlijdenskapitaal.

Comments are closed.